Chủ sở hữu website

Tên đơn vị: ED BEAUTY

Địa chỉ: 181 Cao Thắng, Phường 12, Quận 10.

Email: admin@zomedical.vn

Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0312989519

Ngày cấp: 28/10/2014